Por

Por

FichaTextoTraduccion Joan Fontcuberta

FichaTextoEditorial Quaderns Crema

FichaTextoPaginas 128

FichaTextoAno 2018

FichaTextoEan 9788477275855

$12.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central del Raval
La Central del MUHBA
La Central (c/ Mallorca)
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central de Callao
La Central del Museo Reina Sofía

La Irene Wagner du una vida acomodada i sense preocupacions amb el marit i les seves dues filles. Tanmateix, després de vuit anys de matrimoni, els balls, el teatre, l’òpera i altres activitats socials li sem blen banals i anodines

FichaTituloOtros PorFichaTituloOtrosSecundario