Passió per innovar: De la idea al resultat

Passió per innovar: De la idea al resultat

FichaTextoEditorial Ediciones Granica

FichaTextoPaginas 301

FichaTextoAno 2006

FichaTextoEan 9788475779188

$20.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValorPorConfirmar

Què tenen en comú Ferran Adrià, Peter Gabriel, Jack Welch o Miquel Barceló? Què caracteritza les persones creatives? Quins trets comparteixen reconegudes empreses innovadores com el Cirque du Soleil, 3M, Google o Harry Potter? Què en podem aprendre? Passió per innovar dóna resposta a molts interrogants. Permet conèixer el perfil de competències de les persones creatives (i, a través d´un divertit qüestionari, analitzar i potenciar les pròpies), desenvolupar estratègies de creativitat (el model Think), aprendre a treballar creativament en equip, analitzar com funcionen les empreses innovadores i comprendre les principals macrotendències que configuraran els mercats de futur.

FichaTituloOtros Passió per innovar: De la idea al resultatFichaTituloOtrosSecundario