Teoria i historiografia de l´art a la Catalunya del segle XIX

Teoria i historiografia de l´art a la Catalunya del segle XIX

FichaTextoEditorial Abadia

FichaTextoAno 2019

FichaTextoEan 9788491910329

$18.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValor45

La teoria i la historiografia de l’art són disciplines que cal tractar conjuntament, ja que una no pot explicar-se sense l’altra. Aquest llibre dona una visió panoràmica d’aquestes dues especialitats, només tractades de manera fragmentària a Catalunya