Elogi de la vida solitària

Elogi de la vida solitària

FichaTextoPrologo Jordi Llovet

FichaTextoTraduccion Núria Gómez Llauger

FichaTextoEditorial Angle

FichaTextoPaginas 155

FichaTextoAno 2011

FichaTextoEan 9788415002253

$12.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central del Raval
La Central (c/ Mallorca)
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central de Callao
La Central del Museo Reina Sofía
La Central del MUHBA

L´autor exalta, en contraposició a la solitud viscuda com una regla imposada i fosca, la solitud viscuda com un plaer: la dedicació a la lectura, l´escriptura i la companyia escollida d´amics porta la felicitat i, sens dubte, fa créixer el nostre esperit.

FichaTituloOtros Elogi de la vida solitàriaFichaTituloOtrosSecundario