El meu piano blau

El meu piano blau

FichaTextoEditorial Adesiara

FichaTextoAno 2018

FichaTextoEan 9788416948123

$13.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central (c/ Mallorca)
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central de Callao
La Central del Museo Reina Sofía
La Central del MUHBA
La Central del Raval

Una vida bohèmia força enrevessada en amors, la dificultosa conjuntura de l´exili, la pèrdua d´amics i familiars, i, principalment, la mort per tuberculosi del seu únic fill quan només tenia vint-i-vuit anys, contrasten amb el poder il limitat de l´esperança en aquests poemes extraordinaris, que es poden comptar, sens dubte, entre els més bells i colpidors que ens va deixar el segle passat.