Madame Bovary

Madame Bovary

FichaTextoTraduccion Lluis Maria Todó

FichaTextoEditorial Labutxaca

FichaTextoPaginas 380

FichaTextoAno 2008

FichaTextoEan 9788492549030

$10.95
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central del Raval
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central de Callao
La Central del Museo Reina Sofía
La Central del MUHBA
La Central (c/ Mallorca)

"Madame Bovary" narra la història d´una dona de províncies insatisfeta, educada en l´esquema burguès de l´època que la porta a viure en un món irrealment romàntic i a cercar la solució del tedi de la seva vida en les aventures amoroses. Emma Bovary és la protagonista

FichaTituloOtros Madame BovaryFichaTituloOtrosSecundario