Nivells d´alfabetització i pràctiques culturals en la Catalunya moderna: aprendre de llegir, escriure i comptar

Nivells d´alfabetització i pràctiques culturals en la Catalunya moderna: aprendre de llegir, escriure i comptar

FichaTextoEditorial Editorial Gregal

FichaTextoAno 2016

FichaTextoEan 9788494618208

$19.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValor45

En aquest article ens proposem examinar un tema poc conegut: els nivells d’alfabetització a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII), tant a les ciutats com a la ruralia. A partir dels estudis publicats fins ara i de noves fonts mostrarem una Catalunya molt més diversa i alfabetitzada del que tradicionalment s’havia (pre)suposat. Esperem que aquesta primera contribució estimuli nous estudis que, de ben segur, modificaran la història de l’alfabetització tant al nostre país com a la resta d’Europa.