Saltar a: Contenido � | Pie de la página � | Menú principal �


LP

Casasses, Enric

De la nota del preu del sopar del mosso

Ara aquests dies dels anys setantes i els primers vuitantes havia estat omplint de lletra petita una pila de llibretes: naufragis i comentaris, euforismes, notes disperses, meditacions metafísiques, exercicis d´estil, consideracions intempestives, focs follets, pensades, soledats, nusos, amors, capritxos i, sobretot, poemes-prosa.


Saltar a: Contenido � | Pie de la página � | Menú principal �