Llegir l´exili

Llegir l´exili

FichaTextoEditorial L´Avenç

FichaTextoAno 2012

FichaTextoEan 9788488839589

$22.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central (c/ Mallorca)
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central de Callao
La Central del Museo Reina Sofía
La Central del MUHBA
La Central del Raval

Des del llibre canònic d´Albert Manent, La literatura catalana a l´exili (1976), els estudis referits a aquest camp han progressat molt; i en una triple direcció. La primera és la de la història de l´exili del 1939, la dels avatars soferts pel gran contingent de polítics, científics, artistes, intel·lectuals i escriptors que es van veure obligats a marxar. La segona via es dirigeix directament a l´estudi de la vida literària a l´exili, de la seva orientació i el seu sentit, a través d´alguns autors representatius, de les plataformes de difusió, especialment de les editorials o de les revistes.