Coneixement posthumà

Coneixement posthumà

FichaTextoTraduccion Anna Llisterri

FichaTextoEditorial Arcadia

FichaTextoPaginas 320

FichaTextoAno 2020

FichaTextoEan 9788412121513

$24.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central (c/ Mallorca)
La Central del Raval
La Central del MUHBA
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central de Callao
La Central del Museo Reina Sofía

«Posthumà» és un terme que vol descriure, des de múltiples perspectives, la mena de subjectes que estem esdevenint, més enllà de l´humanisme clàssic i de l´antropocentrisme. Rosi Braidotti l´adopta com a hipòtesi de treball per determinar quins són i com es generen els nous coneixements que hi estan associats. La consciència del que estem deixant de ser i del que estem en procés d´esdevenir és el punt de partida per comprendre un nou subjecte posthumà, un «nosaltres» lligat a la Terra, tecnològicament mediat i participat per agents humans i no humans. Amb aquest assaig, Braidotti ens convida a pensar sobre nosaltres d´una altra manera a fi de poder dur a la pràctica una ètica afirmativa, la que alimenta el nostre desig de perseverar en una vida millor en aquest planeta malmès, en companyia dels altres (orgànics, materials i tecnològic

FichaTituloOtros Coneixement posthumàFichaTituloOtrosSecundario