Kafka E La Cabbala

Kafka E La Cabbala

FichaTextoEditorial la Giuntina

FichaTextoAno 1993

FichaTextoEan 9788885943841

$16.89
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNo

Traducció de C.Buscaglione²Una nova interpretació de l'obra de Kafka per respondre a la deman²da de si ha estat un escriptor religiós

FichaTituloOtros