Els "Coloquios Cataluña-Castilla" (1964-1971)

Els "Coloquios Cataluña-Castilla" (1964-1971)

FichaTextoEditorial Publicacions Abadia de Montserrat

FichaTextoAno 2010

FichaTextoEan 9788498832372

$24.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValorPorConfirmar

Debat sobre el model territorial de l´Espanya democràtica.