Llengua i estilística en la narrativa de Jane Austen

Llengua i estilística en la narrativa de Jane Austen

FichaTextoEditorial Eumo Editorial

FichaTextoPaginas 311

FichaTextoAno 2008

FichaTextoEan 9788497662253

$25.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValorPorConfirmar

De l´estudi de les traduccions de Jane Austen, el present volum n´extreu un model metodològic general d´anàlisi lingüística i estilística de les traduccions literàries. En efecte, Victòria Alsina hi analitza minuciosament els aspectes lingüístics, textuals, pragmàtics i culturals de les novel·les de la narradora anglesa, amb la qual cosa basteix una metodologia en l´àmbit de la traducció literària, útil a professionals de la traducció, docents o estudiants.

FichaTituloOtros Llengua i estilística en la narrativa de Jane AustenFichaTituloOtrosSecundario