Els escenaris de la cultura

Els escenaris de la cultura

FichaTextoEditorial Trípodos

FichaTextoAno 2005

FichaTextoEan 9788493335144

$18.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValorPorConfirmar

Formes simbòliques i públics a l´era digital.