Ciutadania multicultural

Ciutadania multicultural

FichaTextoEditorial Proa

FichaTextoPaginas 287

FichaTextoAno 1999

FichaTextoEan 9788482567761

$18.80
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValorPorConfirmar

Introducció; la pòlítica del multiculturalisme; drets individuals i drets col·lectius; Replantejament de la tradició liberal; llibertat i cultura; la justícia i elks drets de les minories; la veu de les minories; la tolerància i els seus limits; els lligams que cohesionen; conclusions