Montaigne

Montaigne

FichaTextoEditorial Quaderns Crema

FichaTextoPaginas 120

FichaTextoAno 2018

FichaTextoEan 9788477274506

$14.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central (c/ Mallorca)
La Central de Callao
La Central del Raval
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central del Museo Reina Sofía
La Central del MUHBA

El text de Zwig sobre Montaigne no és un estudi fred destinat a especialistes, sinó una obra emocionada i vibrant dirigida al públic habitual de l´autor vienès. Una obra que Zweig ni tan sols conclogué, perquè abans es llevà la vida. Tanmateix, i atesa la força que impregna aquest llibre, ¿podem interpretar que l´esperança de Montaigne en algun moment també es va fer patent en Zweig, i que el gran escriptor vienès va concebre, a pesar de tot, una nova aurora per a Europa?

FichaTituloOtros MontaigneFichaTituloOtrosSecundario