La divina comèdia

La divina comèdia

FichaTextoEditorial Quaderns Crema

FichaTextoAno 2000

FichaTextoEan 9788477273165

$41.50
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValorPorConfirmar

És aquest un dels textos cabdals de la poesia europea. En els tercets encadentas inventats pel seu autor, s´hi narra el viatge del Dant l´any 1300 al regne cristià d´ultratomba. Emparentat tant amb els textos profètics de l´Antic Testament i l´Apocalipsi com amb la traidicó clàssica, en especial amb Virgili i Ovidi, el text resultant és un monument de la literatura occidental que, amb el pas del anys, no solament no envelleix sinó que pren més profunditat i volada, emociona el lector i se l´endú amb el pder del seu geni verbal i la potència extraordinària del seu vers. Dramàtica i tenebrosa a l´"Infern", pictòrica i melangiosa al "Purgatori" i lluminosa i musical al "Paradís", la Comèdia deixa en el lector una emprenta que l´acompanyarà per sempre més. La traducció de Sagarra conserva l´imprescindible i substantiu tercet encadenat, amb riquesa de recursos, flexibilitat i ofici.