Història de dues ciutats

Història de dues ciutats

FichaTextoTraduccion Núria Sales

FichaTextoEditorial Club Editor

FichaTextoAno 2020

FichaTextoEan 9788473292870

$24.95
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central del Raval
La Central (c/ Mallorca)
La Central del MUHBA
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central de Callao
La Central del Museo Reina Sofía

"Era el millor dels temps, era el pitjor dels temps, l´era de la saviesa, l´era de l´estupidesa, l´època de la fe, l´època de la incredulitat, l´hora de la llum, l´hora de la tenebra." Un joc de miralls entre Londres i París a l´època de la Revolució Fra...

FichaTituloOtros Història de dues ciutatsFichaTituloOtrosSecundario