Art i bellesa en l´estètica medieval

Art i bellesa en l´estètica medieval

FichaTextoTraduccion Josep Daurella

FichaTextoEditorial Edicions Destino, S.A.

FichaTextoPaginas 576

FichaTextoAno 1990

FichaTextoEan 9788423318773

$15.63
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValorPorConfirmar