Justícia Global - Dossier crític, 6

Justícia Global - Dossier crític, 6

FichaTextoEditorial Pol.len

FichaTextoPaginas 148

FichaTextoAno 2019

FichaTextoEan 9788416828753

$7.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central de Callao
La Central del Raval
La Central (c/ Mallorca)
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central del Museo Reina Sofía
La Central del MUHBA

El dossier Crític 6 ‘Justícia Global’ aborda els conflictes Nord-Sud en qüestions tan rellevants i urgents de resoldre com la situació de desigualtat socio-econòmica, el feminisme, el medi ambient o els drets socials i polítics en perill. El nou número vol posar sobre la taula de debat una sèrie de temes que habitualment no són mai portada als grans mitjans de comunicació i és fruit d’una col·laboració especial entre CRÍTIC (amb la coordinació de Sergi Picazo), Pol·len i la LaFede.cat.