Alcòhols

Alcòhols

FichaTextoEditorial Vibop

FichaTextoPaginas 56

FichaTextoAno 2020

FichaTextoEan 9788412030983

$12.00
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto24
FichaDisponibilidadExistencias
La Central del Raval
La Central (c/ Mallorca)
FichaDisponibilidadTiempoEntregaTexto45
La Central de Callao
La Central del Museo Reina Sofía
La Central del MUHBA

Això és l´escorça de l´arbre d´individus manegats en poemes de vida, de mort o d´ambdós amb acompanyament d´alcohol o alcohols més o menys forts, estables, permanents, de durada i graduació. N´eren dos i es van posar d´acord, i la tria -sols s´explica- per plaer.

FichaTituloOtros AlcòholsFichaTituloOtrosSecundario