Unheimliche Heimat. Essays zur österreichischen Literatur

Unheimliche Heimat. Essays zur österreichischen Literatur

FichaTextoEditorial Fischer Taschenbuch Verlag

FichaTextoPaginas 193

FichaTextoAno 2003

FichaTextoEan 9783596121502

$11.30
FichaTextoEnvio
FichaDisponibilidadNoExistencias

FichaDisponibilidadTiempoEntregaTitulo
FichaDisponibilidadTiempoEntregaValorPorConfirmar

En els seus articles sobre Sealsfield, Kompert, Francos, Altenberg, Kafka, Broch, Roth i Améry, Sebald utilitza el binomi pàtria-exili per construir una petita història de la literatura austríaca moderna i contemporània.