Marzo 2021

1.3.2021
Pepe Colubi firma Dispersión
Espasa
1.3.2021
¿Quieres un ejemplar firmado de La juglaresa?
de María López Villarquide
Espasa
4.3.2021
ONLINE
Encuentro virtual con Fernanda Melchor y Andrés Neuman
Presentación de Páradais
Literatura Random House
9.3.2021
ONLINE
Encuentro virtual entre Santiago López Petit y Albert Lladó
Tan a prop de la vida / Tan cerca de la vida
16.3.2021
ONLINE
Trobada virtual entre Marta Segarra i Ingrid Guardiola
Fils. Cartes sobre el confinament, la vigilància i l'anormalitat 
Arcàdia
27.3.2021
La Central (c/Mallorca)
Presentació de Napalm al cor de Pol Guasch
Premi Llibres Anagrama de Novel·la