Editar des de les trinxeres

Editar des de les trinxeres
29.4.2019
De 18:30h a 20:30h
La Central del Raval

Editar des de les trinxeres


Primer mòdul: LA LÍNIA EDITORIAL  (De l’1 d’octubre al 17 de desembre)
 
1. QUÈ ÉS L'EDICIÓ
2. LA LÍNIA EDITORIAL
3. LA RECERCA DE LLIBRES.
4. LA TEORIA DEL PROJECTE.
5. COM LLEGEIX UN EDITOR. SESSIÓ 1.
6. COM LLEGEIX UN EDITOR. SESSIÓ 2.
7. INFORMES DE LECTURA -Taller pràctic.
8. GÈNERES: DIFERENTS MANERES D'EDITAR I PUBLICAR. SESSIÓ 1.
9. VISITA PRÀCTICA- Editorial.
10. GÈNERES: DIFERENTS MANERES D'EDITAR I PUBLICAR. SESSIÓ 2.
11. VISITA PRÀCTICA - Agència literària.
12. GÈNERES: DIFERENTS MANERES D'EDITAR I PUBLICAR. SESSIÓ 3.


Segon mòdul: L'OFICI (Del 14 de gener al 1 d’abril)
 
1. UNA EDITORIAL VISTA PER DINS.
2. LES TASQUES DEL DEPARTAMENT EDITORIAL.
3. VISITA PRÀCTICA.
4. COM ES TREBALLEN ELS TEXTOS? 
5. EDITING
6. VISITA PRÀCTICA.
7. COM ACONSEGUIR UN TEXT IMPECABLE (Sessió 1)
8. COM ACONSEGUIR UN TEXT IMPECABLE (Sessió 2):
9. EL LLIBRE PER FORA: 
10. VISITA PRÀCTICA
11. EL LLIBRE COM A OBJECTE
12. EL LLIBRE PER DINS: 

 
Tercer mòdul: LA BUSINESS (Del 29 d’abril al 17 de juny)
 
1. NEGOCIACIONS i OFERTES.
Negociacions i ofertes:
El càlcul d'un anticip raonable.

Com passar una oferta: coses a tenir en compte.
Best-offer, pre-empts, BONUS.
Exemples pràctics.
 
Els contractes
Models de contractes: autor, traductor, prologuista, editor.
Els drets subsidiaris
Què és una agència literària?
Exemples pràctics.
Dilluns 29/04/2019
 
2. VISITA PRÀCTICA
Agència literària: Mònica Martín (MB)
Dilluns 6/05/2019
 
3. NÚMEROS: GENERALS I ESCANDALLS INDIVIDUALS. 
Números generals:
Pla d'empresa
Càlcul de costos i beneficis d'un projecte.
Elaboració d'escenaris.
 
Escandalls individuals:
Pressupost d'un llibre: compte d'explotació o escandall.
Càlcul de PVP.
Càlcul de tiratge.
Caldrà portar ordinador a classe.
Dilluns 13/05/2019
 
4. NÚMEROS: PASSOS PER MUNTAR UNA EDITORIAL.
Quants diners es necessiten per muntar una editorial?
Passos i costos d'engegar.
Càlculs de previsió.
Caldrà portar ordinador a classe.
Dilluns 20/05/2019
 
5. ELS CLIENTS (sessió 1)
La distribuidora
Tasques i serveis del distribuidor.
Canals de venda.
La llei del preu fix.
La col·locació i les devolucions: sell in, sell out.
Els descomptes. Sant Jordi. 
Convidats: Jordi Montilla (Les Punxes)
Dilluns 27/05/2019
 
6. ELS CLIENTS (sessió 2)
Les llibreries
La destrucció d'exemplars. 
Saldos, campanyes de preu.
Les llibreries, les biblioteques, la venda directa.
Convidats: Diferents professionals del sector (per confirmar)
Dilluns 3/06/2019 
 
7. VISITA PRÀCTICA.
Llibreria.
Dilluns 10/06/2019
 
8. LA PROMOCIÓ (vista per una escèptica)
La premsa tradicional
Roda de premsa o entrevistes?
Notes de premsa.
Newsletter.
Catàlegs de novetats.
Dossier de premsa.
 
El marqueting i trade-marketing
El departament de màrqueting.
Els plans de màrqueting
El màrqueting al punt de venda.
 
La comunicació digital i les xarxes socials
La web.
El màrqueting emocional.
La marca.
Xarxes socials: quina plataforma escollir?
Tipologia de seguidors a les xarxes.
La importància d'un prescriptor: com fomentar el boca orella.
Booktrailers.
Comunicació amb el lector.
Dilluns 17/06/2019

__________________________________________________


Calendari: 

Tercer mòdul: 29 d’abril / 6, 13, 20, 27 de maig / 3, 10, 17 de juny

Preu tercer mòdul: 225 euros

Informació i reserves: academia@lacentral.com / 93 550 46 01