Com una mica d’aigua al palmell de la mà, de Mireia Sallarès

<em>Com una mica d’aigua al palmell de la mà, </em>de Mireia Sallarès
25.6.2019
19h
La Central (c/Mallorca)

Com una mica d’aigua al palmell de la mà, de Mireia Sallarès

Una investigació sobre l'amor
De l’amor se’n pot parlar de moltes maneres, i possiblement no n’hi ha cap que abasti tota la seva magnitud. En aquest llibre, Mireia Sallarès fa un exercici d’aproximació, una investigació sobre aquest concepte per desvetllar-ne la realitat polièdrica i el potencial subversiu.


No hi trobarem teoria. L’amor és en les relacions amb els altres, pot expressar-se en el fet de confeccionar un diccionari o de muntar torns de menjador; té una geografia i una ideologia; és essencialment nòmada i actua com a força primordial.
L’amor, la veritat i el treball han vertebrat la «Trilogia dels conceptes deixalla» a la qual Mireia Sallarès ha dedicat els darrers anys, i aquest assaig és només una possibilitat de desplegar-la.

Bru Rovira acompanyarà l'autora en la presentació.