Saltar a: Contenido � | Pie de la página � | Menú principal �


La Central del Raval

Com escriure bé una ressenya, d'Enric Serra Casals

Eumo Editorial

Dijous, 23 de febrer de 2017, 19h La Central del Raval
Guia de redacció del gènere textual més habitual en l’àmbit acadèmic: la ressenya o escrit d’opinió sobre un producte cultural. S’hi expliquen les característiques de les ressenyes, les seves convencions i exigències formals i les operacions de sentit que hi són habituals, amb l’objectiu de poder escriure un text eficaç i que s’ajusti al gènere.

El llibre s’estructura a partir de seixanta consells organitzats en tres blocs: com assumir la veu d’autor, com proposar un sentit (resumir, descriure, analitzar, argumentar, connectar idees...) i com construir el text (sintaxi, puntuació, estil, paràgrafs...). Al final s’inclouen sis ressenyes que il·lustren aquestes recomanacions.

Aquesta guia serà útil, doncs, a docents i estudiants i, en general, a tothom que hagi de redactar un comentari crític i valoratiu sobre un llibre.

Enric Serra Casals (Terrassa) Treballa al Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona i fa de professor al Departament de Filologia Catalana d’aquesta mateixa universitat. Ha creat i coordinat projectes per a l’aprenentatge de la llengua basats en la tecnologia, com el web Argumenta o l’aplicació per a dispositius mòbils Falsos Amics. Ha publicat escrits i articles sobre aquestes qüestions al seu blog personal, Aprendre llengües (http://enricserrabloc.blogspot.com.es) i en revistes especialitzades com Llengua i ús.

Saltar a: Contenido � | Pie de la página � | Menú principal �